Avrasya Hastanesi | Şifa Kapısı
Sizi Arayalım
TIBBİ BİRİMLER

GÖĞÜS HASTALIKLARI

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde solunum sisteminin tüm hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir.

Göğüs Hastalıkları polikliniğinin ilgilendiği başlıca hastalıkları sıralarsak;

 • Akciğer veya göğüs kafesi kanseri
 • Akut bronşit
 • Astım
 • Bronşektazi
 • Alt solunum yolu hastalıkları
 • KOAH (amfizem ve kronik bronşit)
 • Plevra (akciğer zarı) hastalıkları
 • Plevral effüzyon (akciğer zarları arasında sıvı toplanması)
 • Pnömani (zatürre)
 • Toksit gaz inbalasyonu (çamaşır suyu, tuz ruhu, amonyak gibi kimyasal maddelerin havayolü ile alınması)
 • Tüberküloz(verem)
 • Akciğer embolisi (Pulmoner emboli)
 • Pnömotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Horlama
 • Uyku Apne Sendromu

Poliklinik dahilinde yapılabilen tetkik yöntemleri;

 • Bronkoskopi
 • Deri alerji testleri (Prick Test)
 • Immunoterapi (Alerji tedavisi)
 • Kapalı plevra biyopsisi
 • Spirometrik testler(solunum fonksiyon testi-reversibilite)
 • Torasentez (akciğer zarları arasındaki sıvıdan örnek alınması)
 • Uyku testi

ASTIM VE ALERJİ

Astım, tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7'sinde, her 100 çocuktan 13-15'inde görülmektedir. Her yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen, kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen kronik (müzmin) bir hastalıktır. Astım tedavisinin amacı, hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihaba bağlı daralmanın giderilmesi ve hastanın rahat nefes almasının sağlanmasıdır. Hekim ve hasta/aile arasındaki işbirliği ile belirtilerin tamamen kontrol altına alınması çoğunlukla sağlanmaktadır (klinik kontrol).

Nasıl Korunmalı?

 • Havalandırma arttırılmalı, rutubet önlenmeli (nem oranı %40'ın altına düşmeli)
 • Kumaş döşeli eşyalar yerine deri, ahşap veya plastikten yapılmış olanlar tercih edilmeli
 • Ev işi yaparken maske kullanılabilir
 • Haftada en az bir kez güçlü bir elektrik süpürgesi ile temizlik yapılmalı
 • Özellikle yatak odasında halı kullanılmamalı
 • Tüylü ve içi dolu oyuncaklar kaldırılmalı
 • Yatak takımları en az haftada bir ve 60C'nin üzerinde yıkanmalı
 • Yatak, yorgan ve yastıklar özel kılıflarla kaplanabilir

KOAH

KOAH Nedir? “ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismidir.

Hastalığın en önemli nedeni SİGARA bağımlılığıdır. Sigara içen her beş, altı kişiden birinde KOAH gelişmektedir. KOAH tedavisinin temelini sigarayı bırakmak oluşturur.

KOAH BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 • ÖKSÜRÜK
 • BALGAM
 • NEFES DARLIĞI

KOAH’lı hastaların nefes darlıklarını rahatlatmak amacıyla kullanılan çok sayıda ilaç vardır. Bunların bazıları solunum yolu ile kullanılırlar.

AKCİĞER KANSERİ

Ülkemizde erkeklerde ortaya çıkan her 3 kanserden 2 tanesi akciğer kanseridir. Akciğer kanseri erken dönemde (örneğin 1. veya 2. evrede) tespit edilip uygun şekilde tedavi edilirse hastalıktan tamamen kurtulma olasılığı oldukça yüksektir. Tüm akciğer kanserlerinin %90’ı tütün (sigara, puro, pipo, vs) ile ilişkilidir. Kanser gelişme olasılığı sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı ile artar. Sigara içen biri ile birlikte yaşayan insanlarda akciğer kanser gelişme riskinin hiç sigara içmeyen kişilerle yaşayanlara göre %24 oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tüm sigara içen kişilerde akciğer kanseri ortaya çıkmıyor olması sebebiyle yapılan araştırmalarda ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde akciğer kanseri gelişme olasılığının diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Akciğer kanserinde tedavi kararı içerisinde göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanlarının yer aldığı tümör kurulu tarafından verilmelidir.

UYKUDA SOLUNUM DURMASI (UYKU APNESİ)

Aşırı uyku hali, uyuyakalma, yorgunluk, aşırı sinirlilik, yüksek tansiyon, depresyon, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, kontrol edilemeyen şişmanlama gibi sorunlarınız varsa; nedeni, sizin fark edemediğiniz uyku apnesi olabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi 10- 20 yıl içinde kalp hastalıkları da dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Hayati sağlık sorunlarına neden olabilen uyku apnesinin belirtilerini hastanın kendisinin farkedebilmesi zordur. Hasta genellikle uykudaki anormal durumlardan, eşi veya yakınlarının fark etmesi ile haberdar olur.

Uyku apneli hastalarda ise sık sık tekrarlanan uzun süreli solunum durmaları olmaktadır.

Uyku apnesinin kesin teşhisi ve şiddetinin ölçülebilmesi için uyku laboratuvarlarında bir gece boyunca "polisomnografik tetkik" adı verilen incelemelerin yapılması gerekmektedir.

Uyku apnesi tedavi edilmezse aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

 • Düzensiz kalp atışları
 • Kalp büyümesi
 • Kalp krizi riskinin artması
 • Yüksek tansiyon
 • Aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları
 • Trafik kazaları (direksiyonda uyku gelmesi)
 • Cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık
 • Kontrol edilemeyen şişmanlama (Zayıf, normal kilolu insanlarda da uyku apnesi görülebilir)
 • Uykuda terleme, sık idrara çıkma
 • Aşırı sinirlilik, depresyon, canlılığın kaybolması
 • Uykuda ölüm

Avrasya Hastaneleri girişimsel akciğer hastalıkları kliniği Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa Hastanelerinde hizmet vermektedir.

Klinikte tanı, akciğer kanseri tedavisi ve hava yollarının yapısal anormallikleri tedavisi yapılmaktadır. Akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde her türlü akciğer ve plevra (akciğeri çevreleyen zar) hastalıklarının tanı ve tedavisinde girişimsel işlemler, ameliyatlar ve müdahaleler yapılmaktadır.

İşlemlerin Uygulandığı Yaygın Durumlar

 • Teşhis edilemeyen akciğer nodül ve kitleleri
 • Akciğer kanseri ve metastatik kanserler
 • Plevral efüzyonlar (Akciğer zarında su toplaması)
 • Amfizem (ileri KOAH)
 • İlerlemiş tedavi edilmeyen Astım

Hastalara Uygulanan Prosedürler

 • Endobronşiyal Ultrasonografi
 • Video yardımlı toraks ameliyatları
 • Radyoloji eşliğinde tanısal işlemler
 • Rijid ve laser bronkoskopi
 • Kriyoterapi
 • Argon plazma koagulasyon
 • Stent yerleştirme
 • Balon bronkoplasti
 • Torakoskopi
 • Plörodeis
 • Plevral kateter yerleştirme
 • Endobronşiyal valf yerleştirme

Bronkoskopi

Bronkoskopi, çok genel bir tanımlama ile havayollarının yani bronş ağacının içerden görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında boğaz, gırtlak, nefes borusu ve bronş ağacının anatomisi incelenir. İki tip bronkoskop vardır.

 • Fleksible (esnek) Bronkoskop: Uzun esnek bir tüptür. İnce bir kalem kalınlığında olup ucunda ışık mevcuttur. Alette biyopsi ve yıkama işlemleri için kullanmak üzere kanallar mevcuttur. Esnekliği sayesinde burun ve ağız yolu kullanılarak havayollarına geçilir. Lokal anestezi altında yapılır.
 • Rijid Bronkoskop: Genel anestezi altında sadece ağızdan uygulanabilen, esnek olmayan açık tüp seklindedir. Genellikle yabancı cisim çıkarılması veya tedavi amaçlı işlemlerde uygulanır.

Her 2 bronkoskopunda kendine özgü avantajları bulunmaktadır. Alet seçimi doktorunuz tarafından yapılacaktır.

Neden BronkoskopiYapılır?

Bronkoskopi yapılması için pek çok tıbbi neden vardır. 2 ana amaçla yapılır.

 • TANISAL AMAÇLI olarak sıklıkla; çeşitli nedenlerle çekilmiş akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografide anormal bulguların varlığı, tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük, öksürükle birlikte kan gelmesi ve 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi durumlarda uygulanır.
 • TEDAVİ AMAÇLI olarak; hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak, trakea ve ana bronşlardan kaynaklanan, hastada aşırı nefes darlığına neden olan iyi ve kötü huylu tümörlerin girişimsel Bronkoskopi uygulamaları (Lazer, Argon plazma koter, Kriyokoter, Elektrokoter vb.) ile çıkarılması, yine trakea ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarına stent takmak için uygulanır. (TUSAD)

ENDOBRONŞİYALULTRASONOGRAFİ (EBUS)

Kanser türleri içerisinde ilk sırada yer alan akciğer kanserinin teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. EBUS Akciğer kanserinin teşhisinde ve uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde önemli bir rol oynarken, tüberküloz, sarkoidoz ve lenfoma gibi hastalıkların tanısını da kolaylaştırır. Akciğer kanserinin yanı sıra tüberküloz, sarkoidoz, diğer enfeksiyon hastalıkları, lenfomalar gibi birçok hastalığın da teşhisinde kullanılan ve bir çeşit bronkoskopi yöntemi olan EBUS’un başarı oranı %90’dır. Sadece akciğer kanserinin tanı ve doğru tedavi için gerekli olan evrelendirilmesinde değil, birçok akciğer hastalığının erken teşhisinde de yüzde 90 başarı yakalanabilir.

ENDOBRONŞİYAL VALF TEDAVİSİ

İleri derecede KOAH (Amfizem) hastalığı olanlarda hacim küçültücü cerrahiye alternatif olarak uygulanmaktadır. Endobronşiyal valfler amfizemin bronkoskopik tedavisi için günümüzde en fazla deneyim kazanılmış olan aygıtlardır. Akciğerlere yerleştirilen bir aparat olan valf yardımıyla ciğerin nefes alma fonksiyonları harekete geçiyor, hastanın nefes almasında yürümesinde efor kalitesinde artış hedefleniyor.

Astım Nedir

Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinde gelen bir hastalıktır. Havayollarındaki daralmanın sebebi bazı etkenlere hassasiyetinin olmasıdır. Hava yolu duvarında ödem oluşur. Bu durum bronşların kasılması ve tıkanmasına neden olur

Astımın belirtileri:

 • Göğüste tıkanma ve sıkışma hissi
 • Öksürük
 • Hışıltı
 • Nefes darlığı

Astımı tetikleyen risk faktörleri:

 • Alerjenler (akarlar, polenler, ev hayvanları, hamam böceği, mantar sporları)
 • Mesleksel etkenler
 • Sigara
 • Ev içi ve dışı hava kirliliği
 • İnfeksiyonlar
 • İlaçlar
 • Besinler
 • Psikolojik faktörler
 • Egzersiz, hiperventilasyon
 • Emosyonel faktörler
 • Kronik üst solunum yolu hastalıkları
 • Gastroözefageal reflü
 • Gıda katkı maddeleri

Hastalığın takip ve tedavisi

Astım günümüzde tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Düzenli ilaç kullanımı ve hekim kontrolü bu tedavide en önemli faktörlerdir. Astımın temelde bir hava yolu hastalığı olması nedeniyle kullanılan ilaçların birçoğu inhalasyon ile verilir. İlaç doğrudan hava yollarına gider. Böylece çok düşük dozlarda bile yarar elde edilirken yan etkilerde en aza indirilmiş olur. Astımda ilaç tedavisinin mantığı; hastaların şikayetlerini tamamen giderebilecek en az ilaç dozu ayarlanmaya çalışılır. Tipik olarak hastalar ilk tedavi başladıktan sonra 1-3 ay arasında ve daha sonra her 6 ayda bir değerlendirilmeleri yine hastaların durumuna göre daha sık olmalıdır.

Uyku Apne Sendromu nedir?

Horlama ve Uyku Apne Sendromu Gürültülü horlama kişi ve çevresini rahatsız edici bir durumdur. Horlama hava yolunun tam olarak açık olmadığını gösterir. Horlama sesi daralmış hava yolundan geçen havanın oluşturduğu bir ses olup kişinin yaşadığı solunum problemini gösterebilir.

Horlama uyku apne sendromu gibi bir hastalığının belirtisi olabilir. Apne solunum durması demek olup bu hastalığı uykuda solunum durması hastalığı olarak da ifade edebiliriz.

Uyku sırasında üst solunum yollarını açık tutan kaslarda gevşeme olacağından hava yollarında hafif bir daralma olur. Uyku apne sendromlu hastalarda bu daralma fazla olup zor nefes almaya yol açar. Bunun sonucunda beyinden gelen uyarıla solunum çabasını arttırır ve hasta uyanır. Nefes almayı takiben tekrar uykuya dalınır. Hava yolunun tekrar daralması ile birlikte aynı durum tekrarlanır. Bu olaylar gece boyunca çok sayıda tekrarlanır, uyanmalar hafif olduğundan hasta hatırlamayabilir.

Gece boyu olan bu solunum durmaları kişinin yeterince oksijen alamamasına neden olur. Gece iyi uyuyamamaktan kaynaklanan gündüz uyku hali kişinin iş ve sosyal yaşantısını etkileyebilir. İş ve trafik kazalarına yol açabilir. Uyku apne sendromu aynı zamanda; Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, Kalp krizi, inme, Diabet gibi hastalıklarla da ilişkilidir.

Hangi belirtilerde UYKU APNE SENDROMU düşünülmelidir?

 • Gürültülü horlama
 • Sabahları zor uyanma (yeterli süre uyumaya rağmen)
 • Gündüz yorgun ve uykulu olmak
 • Uygunsuz yer ve zamanlarda uykuya dalmak
 • Dikkatini toplayamamak, unutkanlık
 • Cinsel istekte azalma, impotans
 • Gece sık idrara kalkmak
 • Sabah baş ağrısı ile uyanma

Uyku Önemli midir? Uyku Sorunları Nelerdir?

Uyku; bedenin ve zihnin dinlendiği, kendini yenilediği bir dönem olup sağlıklı bir gün geçirmek için gereklidir. Horlama, uykuda solunum durması, uykuda istemsiz bacak hareketleri, uykusuzluk, gündüz aşırı uyku hali sık rastlanan uyku sorunlarıdır.

Uyku Apne Sendromu Tedavi edilmezse Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Uyku Apne Sendromu’nun tedavi edilmemesinin insan sağlığını tehdit eden önemli sonuçları vardır. Gündüz aşırı uyku hali olan kişi dikkatini toplamakta güçlük çeker, iş ve trafik kazalarına yol açabilir.

Bu kişilerde;

 • Yüksek tansiyon
 • Kalp krizi
 • İnme,
 • Depresyon,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Obezite, gibi önemli hastalIklar görülebilir.

Uyku Hastalıklarının Tanısı için Ne Yapılmalı ? POLİSOMNOGRAFi (Uyku Testi) Nedir?

Yukardaki şikayetlere benzer uyku ile ilgili problemleriniz varsa hastanemizin Göğüs Hastalıkları Kliniği bünyesinde faaliyet gösteren UYKU HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE müracaat edebilirsiniz. Gerekli muayene ve tetkiklerden sonra bu konu ile ilgili uzmanımız gerek görürse sizi izlemek ve uyku hastalığınıza tanı koyabilmek için bir yada iki gece UYKU LABORATUVARI’nda yatırarak test yapacaktır. Bu test süresince vücudumuzun çeşitli organlarının uykuda devam eden faaliyetleri (beyin dalgaları, kas ve bacak hareketleri, horlama, solunum, kalp ritmi, göz hareketleri) elektrot denilen cilde yapılan metaller ile kaydedilir. Göğüs duvarı ve karna sarılan kemerlerle solunum şekli, parmağa takılan bir sensörle kandaki oksijen seviyesi ölçülür. Elde edilen kayıtlar kliniğimiz uzmanları tarafından değerlendirilip polisomnografi raporu hazırlanır. Hastanın raporu şikayetleri ile birlikte değerlendirilip Göğüs hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Psikiyatri kliniklerinden ilgili branş hekimlerinin yer aldığı bir heyette tartışılır ve hastaya uygun bir tedavi programı düzenlenir.

BİZE ULAŞIN

HİÇBİR ŞEY İNSAN VE SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR.